Nejste spokojeni s tepelně izolačními vlastnostmi vašich stávajících plastových oken. Máte okna 10 či více let a součinitel prostupu tepla okny je výrazně vyšší než u oken vyráběných v součastnosti.

Servis oken Vám nabízí řešení:

Výměna izolačních dvojskel ve Vašich stávajících plastových oknech.

Okenní sklo tvoří obvykle až 75% plochy okna, proto výrazně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti celého okna. U starších izolačních dvojskel byl součinitel prostupu tepla Ug až 2,9 W/m2K, v současnosti vyráběná izolační dvojskla mají tento součinitel Ug 0,6 - 1,1 W/m2K. Výměnou izolačních dvojskel tak docílíte nejen výrazné úspory energie, ale i potlačíte některé sekundární faktory, jako je například nadměrné rosení okeních skel.