Ústecký kraj nejčastěji však Děčínsko a Ústecko!

Neustále přibývá oken a dveří, na které se už nevztahuje záruka výrobce, nebo výrobce už „neexistuje“, nebo Vás dlouhodobě ignoruje?
Servis není totiž tak ekonomicky lukrativní s ohledem na velkou vzdálenost firmy a zákazníka!
Pro tyto případy jsme tu připraveni Vám zajistit kompletní pozáruční servis Vašich oken a dveří.

Pravidelný servis oken

Málokdo je při dodávce nových otvorových výplní informován o nutnosti pravidelného servisu kování oken či dveří. Výrobci okenního kování doporučují provést tento servis oken minimálně 1x ročně. Údržba spočívá v kontrole funkčnosti a promazání všech pohyblivých dílů a závěrových bodů kování. Pravidelným servisem oken zachováte dlouholetou funkčnost vašich oken a předejdete do budoucna nákladným opravám.